Rok 2018

Rok 2018 był dla nas pracowity pod każdym względem; rehabilitacje, wizyty w specjalistów tj. psycholog, surdologopeda, foniatra, audiolog itp.

Maja uczestniczyła w maju 2018 po raz pierwszy w zajęciach na turnusie w "Michałkowie" w Bystrej koło Żywca. Udział w tych wszystkich zajęciach przynił się do poprawy w funkcjonowaniu Mai. Maja zaczęła sama siadać, wstawać, chodzić przy meblach, raczkować. Koncentracja podczas zajęć z psychologiem i logopedą wzrastała. Maja potrafi coraz bardziej angażować się w ćwiczenia.